Danışma Kurulu

Başkan Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM
Üye Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Üye Doç. Dr. Emine BALCI 
Üye Doç. Dr. Yavuz UYSAL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Vedat HALİTOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK

 

Eski Site