Yönetim Kurulu

Başkan     Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR 

Üye           Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM 

Üye           Öğr. Gör. Neslihan KARACAN 

Üye           Dr. Öğr. Üyesi Banu YILDIZ

Üye           Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK

Üye           Öğr. Gör. Zeynep EKİNCİ

Üye           Öğr. Gör. Hande ÜNVER ÖZDOĞAN

Eski Site