Hedef

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin esas hedefi, Türkçe öğrenmek isteyen yurt içinde veya yurt dışındaki herkese planlı, programlı, yeniliğe açık, modern yöntem ve teknikler doğrultusunda dil öğretimi gerçekleştirmektir. Bununla birlikte ALKÜ TÖMER, maddi ve manevi her türlü kültürel mirasımızı dil öğrenmek isteyen tüm paydaşlara tanıtmada gönüllü rehberlik edinen bir eğitim kurumu olarak hizmet etmeyi de hedeflemektedir.