Yönetim Kurulu


Başkan     Prof. Dr. Elif AKTAŞ  

Üye          Öğr. Gör. Dr. Hande ÜNVER ÖZDOĞAN

Üye          Öğr. Gör. Dr. Aysun GÜNDÜZ ÖNAL

Üye          Öğr. Gör. Zeynep EKİNCİ

Üye          Öğr. Gör. Anıl CAMKIRAN

Üye          Öğr. Gör. Elif DEMİR

Üye           Doç. Dr. Fidel ÇAKMAK