Yönetim Kurulu


Başkan     Dr. Öğr. Üyesi Nacide ÖTER 

Üye          Doç. Dr. Elif AKTAŞ 

Üye          Öğr. Gör. Dr. Hande ÜNVER ÖZDOĞAN

Üye          Öğr. Gör. Uğur FIRAT

Üye          Öğr. Gör. Zeynep EKİNCİ

Üye          Öğr. Gör. Anıl CAMKIRAN

Üye          Öğr. Gör. Elif DEMİR