Yönetim Kurulu

Başkan     Dr. Öğr. Üyesi Nacide ÖTER 

Üye          Öğr. Gör. Dr. Ramazan ERYILMAZ

Üye          Öğr. Gör. Zeynep EKİNCİ

Üye          Doç. Dr. Emine BALCI 

Üye        Öğr. Gör. Dr. Hande ÜNVER ÖZDOĞAN