Danışma Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Üye

Doç. Dr. Elif AKTAŞ

Üye

Doç. Dr. Emine BALCI

Üye

Doç. Dr. Yavuz UYSAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Vedat HALİTOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK