Danışma Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Elif AKTAŞ

Üye

Öğr. Gör. Anıl CAMKIRAN

Üye

 Öğr. Gör. Elif DEMİR

Üye

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Üye

Prof. Dr. Serdar Bulut

Üye

Doç. Dr. Yavuz UYSAL

Üye

Doç. Dr. Emine BALCI

Üye Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI
Üye Doç. Dr. Ali ERARSLAN