Danışma Kurulu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Nacide ÖTER

Üye

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Üye

Doç. Dr. Elif AKTAŞ

Üye

Doç. Dr. Emine BALCI

Üye

Doç. Dr. Yavuz UYSAL

Üye

Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI

Üye

Öğr. Gör. Zeynep EKİNCİ

Üye Öğr. Gör. Dr. Ramazan ERYILMAZ